Đăng ký Nhà cung cấp Hosting

Các lợi ích của việc đăng ký tài khoản nhà cung cấp dịch vụ Hosting

  • Được cung cấp các tiện ích quảng bá sớm khi Host4VN chính thức ra mắt, bao gồm: Chức năng Review/Đánh giá, Chức năng Share Coupon, Chức năng Tin tức.
  • Được nhận credit quảng cáo (100 credits) tại các vị trí trên hệ thống website của Host4VN, bao gồm Code Tốt (codetot.net), WPHub (wphub.vn) và Host4VN.com.

Quy định chung

Mỗi nhà cung cấp Hosting có thể có nhiều tài khoản, nhưng chỉ một tài khoản duy nhất là tài khoản quản lý thương hiệu. Các tài khoản khác có thể tham gia hỗ trợ khách hàng, share coupon, đăng tin tức.

Form đăng ký

Dưới đây là form đăng ký tài khoản dành cho nhà cung cấp dịch vụ Hosting, tên miền tại Việt Nam.

  • Thông tin tài khoản quản lý

  • Mật khẩu của bạn sẽ được gửi vào email này. Vui lòng sử dụng email công ty (cùng tên miền công ty).
  • Chúng tôi chỉ liên hệ nếu có vấn đề với tài khoản.
  • Thông tin công ty

  • Ghi đầy đủ như giấy chứng nhận kinh doanh, ví dụ: Công ty Cổ phần Công nghệ HOST4VN, hoặc Công ty TNHH HOST4VN.
  • Nếu không rõ, vui lòng xác nhận là "Không". Việc sử dụng WHMCS cho phép hệ thống HOST4VN tích hợp sâu hơn và cho phép người dùng xác thực thông tin chính xác hơn.
  • Có thể lựa chọn nhiều hơn 1 nếu bạn quan tâm. Tùy theo lựa chọn này mà phiên bản ra mắt sẽ có các tính năng tích hợp sớm ra mắt.